Star Trek

D'Kyr

D'Kyr D'Kyr je třída hvězdných lodí, bojových křižníků, sloužící Vulkánskému Vysokému Velení v průběhu 22. století. Několik lodí se v roce 2154 zůčastnilo Bitvy o Andorii.

Primární trup má na přídi kónický tvar, který se na uprostřed rozbíha a tím tak tvoří otvor pro sekundární trup a na zádi se opět sbíhá a spojuje, zde jse umístěn impulzní pohon. Sekundární trup je stejně jako u třídy Suurok tvořen kruhem, na kterém jsou umístěny warpové gondoly.

Lodě této třídy jsou vybaveny jak fotnovými tak částicovými zbraňovými systémy. Emitory částcových zbraní jsou umístěny po jednom na přídi, dva na spodní části lodi a dva v zadní sekci. Třída využívá technologii deflektorového štítu.

Lodě této třídy jsou schopny během několika týdnů urazit vzdálenost dlouhou stovky světelných let. Pokud není warpový pohon v pohotovosti, je sekundární trup v horizontální poloze.

zpět